För företag

Som det självklara navet i kollektivtrafiken är det Jernhusens roll att dels erbjuda trafikoperatörer och underhållsföretag funktionella stationer och underhållsdepåer, dels att tillgodose resenärernas behov av trygghet och service på stationerna, men också möjlighet till ett effektivt resande.

Under respektive verksamhetsområde hittar du mer information om vad Jernhusen kan göra för dig. Här hittar du även kontaktuppgifter om du har några frågor.

Lokaler

Med vårt unika bestånd kan vi erbjuda ett varierat utbud av olika typer av lokaler med olika typer av funktioner.

Gods- och kombiterminaler

Vi eftersträvar terminaler som är tillgängliga för alla tågoperatörer, speditörer och åkerier på lika villkor.

Reklam och event

Jernhusens stationer är några av de mest välbesökta platserna i Sverige. En idealisk plats för event, reklam och intresseväckande installationer.

Stationer

Genom trygga, trivsamma, effektiva och inspirerande stationsmiljöer lockar vi fler resenärer och besökare.

Stadsprojekt

Vi arbetar aktivt med stadsutveckling av vårt fastighetsinnehav och eftersträvar hållbara lösningar för det kollektiva resandet.

Depåer

Våra depåer ska ha rätt läge, utformning och affärsmodell så att underhållskostnaderna optimeras och bidrar till fler hela och rena tåg.