• Storstadsregionerna

Baksidor blir attraktiva framsidor i våra storstäder

Allt fler söker sig till tillväxtregionerna för att bo eller arbeta. Jernhusen hjälper städerna, att möta den ökade efterfrågan på bostäder och kommersiella lokaler genom att förvandla våra stationsområden till hållbara, levande stadsdelar - en utveckling som stöttar tillväxten och gynnar miljön när fler kan bo och arbeta nära det kollektiva resandet. Vi kallar det att förtäta Sverige intelligent.

Jernhusen utvecklar sina stationsområden i framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö. Här kan vi erbjuda städernas och regionernas mest centrala kontor, ytor för handel, service och hotell samt bostäder. Målet är nya stadsmiljöer som sjuder av liv dygnet runt där såväl resenärer och boende som arbetande och företag trivs och vill etablera sig. Motorn i stadsdelarna är Centralstationerna som ser till att flödet och pulsen ligger på en hög nivå.

Ett läge som blir bättre och bättre

Läget vid stationen är utmärkt och blir allt bättre i takt med utvecklingen. Att vi är på rätt väg visar utvecklingen i Stockholm och Malmö där stationerna genomgått stora förändringar och de första kontoren redan byggts. Resenärerna är mycket nöjda med utvecklingen och välrenommerade företag lockas av de moderna, flexibla och tillgängliga kontoren men också av att andra företag lockas av platsen. Alla vill ha bra grannar... Flera projekt ska startas upp på sikt och möjligheterna att ta del av utvecklingen är stora, kontakta oss för mer information.

Vad händer nu?

I Göteborg planeras nu för ett RegionCity med nya stationsfunktioner, handel, bostäder och arbetsplatser. Byggstart beräknas kunna bli 2017 med första inflytt i slutet av 2020.

I Malmö är vår utveckling av nya stadsdelen Södra Nyhamnen igång, första kontorshuset Glasvasen står klart och nästa kvarter med kontor (Foajén) och bostäder börjar byggas inom kort. Sedan följer ytterligare kontors- och bostadsprojekt. Jernhusen driver även utveckling av stationsområdet i Lund och projekt runt Östervärns station i Malmö.

I Stockholm byggs den nya stationen för pendlare i byggnaden Stockholm Continental som även innehåller hotell och bostäder. Nästa steg är att skapa mer liv i hela stationsområdet och utveckla stationsfunktionen för framtidens resande.

Ann Wiberg

Ann Wiberg Chef Affärsområde Stadsprojekt 08-41062628 ann.wiberg@jernhusen.se