• Den stationsnära staden

Stationsnära stad gynnar platsen, staden och regionen

När tomrummet mellan stad och station fylls med levande stadsdelar blir platserna mer attraktiva, städerna växer hållbart och arbetsmarknadsregionen likaså. De funktioner som ligger i området blir lätta att nå med kollektivtrafik för hela regionens invånare och resandet kan öka.

Vi vill bygga den stationsnära staden så att den är bra för miljön och trivsam för människor. Det gör vi genom att bygga hus och kvarter med hög miljöklassning och med människors behov och trivsel i fokus. I vårt kvalitetsprogram har vi definierat hur vi gör för att bygga hållbara och levande stadsdelar, läs eller ladda ner programmet i sin helhet på länken till höger.

En stadsutveckling som ger många ringar på vattnet

De hus vi bygger som inte är direkt kopplade till stationen kommer vi att sälja vid rätt tidpunkt vilket möjliggör nya satsningar – inte bara inom stadsutveckling, utan inom all Jernhusens verksamhet. Jernhusen kan satsa vidare på trivsamma stationer med ett väl genomtänkt utbud som lockar fler resenärer till kollektivtrafiken. Effektiva underhållsdepåer som gör att tågen är hela och rena och därmed kan gå enligt tidtabell blir möjliga. Med fler kombiterminaler blir det också mer attraktivt att frakta gods på tåg. Vi återinvesterar alltså i transportsektorn, till fördel för såväl resenärer, godstransportörer som miljö.

En bild på Ann Wiberg

Ann Wiberg Chef Affärsområde Stadsprojekt +46 8 410 626 28 ann.wiberg@jernhusen.se

Dokument

Stadsprojekts kvalitetsprogram

Den stationsnära staden