• Undersökta lägen och resultatet av undersökningen

Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken?

Ja, nu vet vi att det är så!

 

Under 2013 genomförde Jernhusen tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ett forskningsprojekt med följande frågeställning: Hur skiljer sig koldioxidutsläppen åt för resor till och från verksamheter som ligger i byggnader nära respektive långt ifrån spårbunden kollektivtrafik och reseknutpunkter?

Resultatet från undersökningen är entydigt. Det visar att utsläppen från brukarnas resor till Stockholms City är tre till fem gånger lägre till stationsnära lägen än om samma verksamhet ligger i ett externt läge utanför Stockholm. Eller i siffror: Närheten till kollektivtrafik innebär 4 300 – 8 000 ton /år i minskade utsläpp av växthusgaser.

Resultatet och modellen är tillgänglig för alla. Målsättningen med undersökningen var att utveckla ett verktyg för konsekvensbedömningar av olika stadsutvecklingsalternativ. Undersökningen skulle visa hur koldioxidemissioner påverkas av resandemönster med delresor, antal resor och resandeslag. Nu finns både modellen och siffror tillgängliga för alla som vill beräkna koldioxidutsläpp vid stadsutveckling i stationsnära lägen.

Vill du ta del av modellen eller veta mer om hur undersökningen är gjord?

Kontakta IVL Svenska Miljöinstitutet

Jonas Fejes
jonas.fejes@ivl.se
08-598 563 39