• CV-området Örebro
  • CV-området Örebro
  • CV-området Örebro

Historik om CV-området

Källa: Makt och medborgare – Örebro under 1900-talet (Thord Strömberg)

Centrala Järnvägsverkstäderna har en lång och stolt industrihistoria. Vid sekelskiftet köpte Statens Järnvägar en befintlig reparationsverkstad och 1902 kunde CV invigas. Till en början reparerades endast ånglok, men snart även vagnar och växlar och annan teknik. 1904 flyttade presenningstillverkning hit från Malmö och drygt femton år senare flyttade en fabrik som tillverkade spårväxlar och spårkorsningar från Bollnäs till Örebro.

Det krävdes skickliga arbetare för att underhålla och tillverka tåg och material till järnvägen. Men yrkesskickligheten innebar inte bara stolthet för arbetarna. Att vara statligt anställd på CV innebar att arbeta på andra villkor än vad den privatägda industrin kunde erbjuda. Löner sattes av riksdagen. Thord Strömberg beskriver i Makt och medborgare – Örebro under 1900-talet att de anställda på CV hade en särskild anställningstrygghet.

Strömberg konstaterar att det i alla samhällen finns en ojämn fördelning mellan makt, rikedom och social status. I det industrisamhälle som ersatte det tidigare jordbrukssamhället var en av de stora skillnaderna den mellan industriarbetare och tjänstemän. I Örebro var det till och med skillnad mellan arbetare och arbetare. Strömberg konstaterar att de som arbetade på CV tveklöst kände sig utvalda. Det var inte bara lönen som var bättre. De kunde räkna med sjukersättning, pensionstillägg och ett antal fria resor med tåg. En hustru till de CV-anställda männen (för det arbetade endast män på golvet) kunde räkna med att vara betrodd med kredit i butikerna till skillnad från hustrun till den som arbetade på sko- eller kexfabriken.

Strömberg slår fast att de CV-anställda tillhörde arbetararistokratin, en grupp som skiljde ut sig från andra genom sitt yrkeskunnande, materiella tillgångar och sin jämförelsevis höga status – vilket manifesterades när de första egnahemsområdena började färdigställas i stadens utkanter. I Rynninge etablerades en egnahemsförening som, efter att staten skapat en fond för ”mindre bemedlade” arbetare som ville bygga egna hus, blev den plats där CV-anställda byggde sina hus. 233 tomter avstyckades och bland annat smeden Westerdal med familj flyttade in i ett hus med utsikt över CV.

CV representerar på många sätt det industriella Sverige. Området hänger samman med det moderna Sverige, med industriella framsteg, tillverkning, trygghet, yrkeskunnande och en drägligare tillvaro för arbetarna. CV överlevde också flera av de strukturella förändringar som andra industrier blev offer för. Skor och kex tillverkas inte längre i Örebro, men på CV repareras fortfarande vagnar och annat material. Här manifesterades drömmen om ett bättre liv, en bättre framtid. Detta i sin tur materialiserades i ett mod att låna och bygga ett eget hem, något som varit en omöjlig tanke bara en generation tidigare. CV handlade inte så mycket om vad som tillverkades utan snarare drömmen om ett annat och bättre liv för de som arbetade där.