Ostlänken

När tåget kan köra i 320 km/h kommer tågresan från Stockholm till Göteborg att ta två timmar och resan till Malmö en halvtimme längre. Satsningen på höghastighetsbanor ska leda till ökad tillväxt i kommuner och regioner längs den nya banan liksom ökat bostadsbyggande.

Inför byggandet Sveriges första höghastighetsjärnväg, knyter Jernhusen kontakter med kommuner längs den planerade Ostlänken: Nyköping/Skavsta, Norrköping, Linköping och Jönköping.

Diskussionerna syftar till att Jernhusen på bästa sätt ska kunna utveckla de fastigheter vi äger för att bidra till att fler kan resa kollektivt. Det kan även bli aktuellt att köpa ny mark för att skapa resecentrum, depåer eller godsterminaler.

Sima Zangiabadi

Sima Zangiabadi Affärsutvecklare Stockholm 08-410 626 72 sima.zangiabadi@jernhusen.se

Länkar

Regeringens utredare av höghastighetsbanor

Sverigeförhandlingen