Fler möjligheter ute i landet

Utöver storstadsregionerna har Jernhusen ett antal större fastighetsutvecklingsprojekt där vi bedriver detaljplanearbete med syfte att avyttra byggrätter.

Örebro

 I Örebro vann detaljplanen för kontor vid Örebro Centralstation laga kraft sommaren 2014.

Östersund

I Östersund pågår detaljplanearbete för bostäder i flerbostadshus där detaljplanen vann lagakraft under 2014.

Stockholmsområdet

I bostadsutvecklingsprojekten Årstaberg och Uttran för vi samtal med olika bostadsutvecklare för att utreda utvecklingsmöjligheterna.

Jennie Kastengren

Jennie Kastengren Regionchef Riks 08-410 626 44 jennie.kastengren@jernhusen.se