• Flygbild RegionCity
  • RegionCity i Göteborg

Mitt i den livskraftiga göteborgsregionen

Göteborg har redan idag ett stort underskott på bostäder och få kontorslokaler står tomma. Även om byggtakten just nu ökar behöver den skruvas upp ytterligare för att alla som vill flytta till staden ska kunna göra det.

Göteborgsregionen har stora planer för framtiden och regionen förväntas växa med 10 000 personer årligen den närmaste tiden. Med satsningarna på infrastruktur i det västsvenska paketet knyts regionen samman. Det kommer att ge medborgarna större valmöjligheter att bo och verka var de vill i regionen - arbetsmarknaden blir större och effektivare.

Infrastruktursatsningarna i det västsvenska paketet samlar regionen kring kärnan - Göteborg. Kärnan utvecklas enligt Göteborg stads visioner och strategier för Älvstaden.

Jernhusens område kring Göteborgs Centralstation kallas RegionCity och området utgör en prioriterad del av Älvstaden. Här vill vi skapa en plats för ökad rörlighet, fler möten och ökad tillväxt. RegionCity är kärnans och regionens hjärta. Det stärker såväl regionens som Göteborgs tillgänglighet och attraktivitet samtidigt som fler kan välja att resa kollektivt.

Urban Hammarlund

Urban Hammarlund Regionchef Göteborg 031-700 19 96 urban.hammarlund@jernhusen.se