• Glasvasen är först ut i Södra Nyhamnen

Stadsutveckling ger nytt liv i Malmö

Malmö är det svenska navet i Öresundsregionen, Nordens största och mest tätbefolkade storstadsregion. Stora infrastrukturprojekt genomförs i regionen och huvudinriktningen är att Malmö ska växa med uppemot 100 000 nya invånare till 2030.

I Öresundsregionen bor idag 3,8 miljoner invånare, vilket är 25 procent av Sveriges och Danmarks samlade befolkning. När Fehmarn Bält-tunneln, en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland, står färdig växer regionen ytterligare.

Malmö ska växa genom att staden förtätas och att kollektivtrafiknära lägen prioriteras. Jernhusen har utvecklat Malmö Centralstation till en kommunikationsnod på den svenska sidan av Öresundsregionen och vi fortsätter nu med att bygga stadsdelen Södra Nyhamnen precis intill stationen.

Jernhusen driver även projekt i Ellstorp vid Östervärn station i Malmö.

Rolf Larsson

Rolf Larsson Regionchef Malmö 040-664 28 36 rolf.larsson@jernhusen.se