• Nya Jerntorget med kontorshuset Glasvasen
  • Glasvasen - ett stationsnära kontor!
  • Hela nya stadsdelen Södra Nyhamnen vid Malmö C

Utvecklingen av stationsnära stad pågår

Utvecklingen av stadsdelen Södra Nyhamnen intill Malmö Centralstation påbörjades våren 2014. Den stationsnära staden gör området mer levande och medverkar till att fler får nära till kollektivtrafiken.

Den nya stadsdelen, som sträcker sig österut längs med bangården och Carlsgatan, utgör även startskottet på hela Nyhamnens utveckling. Arbete pågår nu med den fördjupade översiktsplanen. Efter det att Glasvasen nu är klar arbetar vi med nästa byggnad som kommer att rymma kontor och bostäder.

I Södra Nyhamnen vill vi skapa en blandad och hållbar stad med kontor, bostäder, handel och service. Den färdiga stadsdelen kommer att rymma 500-600 lägenheter och omkring 50 000 kvadratmeter kommersiella ytor.

Läget i Malmös nya norra delar och framför allt nära Centralstationen blir allt mer intressanta i takt med den utveckling som sker. Många bor nu i Västra Hamnen och företag väljer att etablera sig i området. Den förvandling som Malmö Centralstation genomgått har ytterligare stärkt läget. Vid sidan av stationsfunktionen är den en attraktiv matdestination tack vare Centralhallens saluhall och den nyligen färdigställda Kungalängan med ännu fler restauranger och butiker.

Malmö Centralstation är den station som har störst andel nöjda resenärer enligt Jernhusens senaste NRI-mätning (Nöjd Resenärs Index). Att förvandla stationsområdet till en levande stadsdel tas också emot positivt hos medborgarna i Malmöregionen. En undersökning från Novus visar att 76 procent tycker att en sådan förvandling är positiv.

#

Rolf Larsson Regionchef Malmö 040-664 28 36 rolf.larsson@jernhusen.se