• Vision för Ellstorp/Kirseberg

Ellstorp och Kirseberg - centralt och kommunikationsnära

I direkt anslutning till Östervärns station och med Värnhems busstorg runt hörnet, planerar Jernhusen att utveckla nya byggrätter för bostäder, handel och kontor.

När Malmös nya ringlinje för persontågstrafik tas i drift kommer Jernhusens område i Ellstorp att förvandlas från att vara en undanskymd central äng till en högintressant utvecklingsfastighet i centralt och kommunikationsnära läge.

Efter att den fördjupade översiktsplanen nu är framme har omvandlingen startat och snart kan nästa steg tas i utvecklingen.

Ambitionen är att utveckla en blandstad med koppling till stadsdelarna Ellstorp och Östervärn samt länkar innerstaden till Kirseberg. Området rymmer 4 000-
5 000 bostäder och lika många kontorsplatser.

De gamla järnvägsverkstäderna i Kirseberg har spelat ut sin roll för tågunderhåll. I området tar nya verksamheter över, som till exempel Malmö Padlecenter och Stagevision.

På längre sikt kommer en helt ny stadsdel att växa fram med blandad bostadsbebyggelse.

Omfattningen och planerat innehåll innebär att Jernhusen kommer att söka samarbete med en eller flera aktörer i utvecklingsarbetet för att få en god utbyggnadstakt. Detaljplan bedöms kunna påbörjas under hösten 2016.

#

Peter Härle Affärsutvecklare Malmö 0734-13 32 55 peter.harle@jernhusen.se

Länkar

Planarbetet

Malmö stad