• Detalj från Stockholms Centralstation
  • Vackert trappräcke
  • Glashallen på Malmö Centralstation
  • Detalj från Stockholms Centralstation
  • Tågkyss
  • Detalj från Göteborgs Centralstation

Stationer - spara den har dropdown

Välkommen till våra stationer – attraktiva företagsplatser

Järnvägsstationen är ofta det första och sista intrycket av en ort. Stationen är även en destination i sig och rymmer mer än bara avgångar och ankomster.

En välkomnande station är trygg, trivsam, effektiv och inspirerande. Ofta är ortens järnvägsstation av största vikt för företagsetableringen. Stationen är en handelsplats med attraktivt läge för butiker, restauranger och service. Många företag väljer att etablera sig direkt på stationen eller inom stationsområdet. Samtidigt är stationen en viktig del i resandet till och från företaget.

Hyr en plats på stationen

Är du intresserad av att hyra lokaler till ditt företag på någon av våra stationer, hör av dig. Klicka på länken för att hitta lediga objekt eller ringa 020-223 223.

Marknadsför ditt företag på stationen

På våra stationer finns många möjligheter för företag att synas på ett kreativt sätt genom event och intresseväckande installationer. Läs mer på jernhusenmedia.se hur du kan marknadsföra ditt företag på våra stationer.

Stationen - ständigt i utveckling

Just nu händer det mycket på några av våra stationer. På bland annat Stockholms Centralstation och Malmö Centralstation expanderar vi och bygger nytt. På Göteborgs Centralstation har vi öppnat en Stationslounge där vi välkomnar alla besökare.

I menyn till vänster hittar du några av våra större stationer och pågående projekt på respektive ort.

Våra stationer ska bidra till att fler åker kollektivt

På våra stationer rör sig ca 500 000 människor dagligen, vilket gör stationen till ett viktigt nav i kollektivtrafiken. Stationerna knyter ihop olika kollektiva transportformer med varandra och med staden. Då många personer passerar våra stationer är det viktigt att de har rätt förutsättningar för smidiga transportbyten och att området runt stationen erbjuder en trevlig upplevelse.

Vi på Jernhusen vill skapa platser som förenklar resandet och erbjuder den service och handel du och ditt företag kan behöva i din vardag. En välkomnande station är trygg, trivsam, effektiv och inspirerande. Fler nöjda resenärer ger fler resor med järnväg och andra kollektiva transportmedel. Detta ger oss möjlighet att bidra till kollektivtrafikbranschens mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik till år 2020.

För att veta vad resenärerna tycker om oss och våra stationer genomför vi nöjdhetsmätningar varje år. Vi jobbar aktivt med resultaten som sen ligger till grund för utvecklingen av våra stationer. Ett positivt helhetsintryck av stationerna leder till ett ökat resande med kollektivtrafik. Därför har vi kundens, resenärens och besökarens behov i fokus.

 

Fotnot: Foto per myran