• Ledsagning Lund

Enklare resa för personer med funktionsnedsättning

Jernhusen och Trafikverket ser till att det finns ledsagning på stationer. Allt för att det ska bli enklare och mer attraktivt för fler att kunna resa med tåg.

Ett samordnat system för ledsagning för personer med funktionsnedsättning i samband med tåg och bussresor har tagits fram av Jernhusen och Trafikverket. Det är en kvalitetssäkrad tjänst som består av en sambandscentral, mötesplatser på stationer och terminaler samt stationsledsagning. Tjänsten finns på mer än 200 stationer och hållplatser i Sverige från norr till söder.

Ledsagning

Vi erbjuder ledsagning på stationer och terminaler enligt  EU-förordningar om resenärers rättigheter och skyldigheter vid resa med tåg och buss.

Förordningarna säger bland annat att stationsförvaltare/terminalförvaltare ska erbjuda personer med funktionsnedsättning kostnadsfri ledsagning på stationer och terminaler i samband med resa. Vid köp av resa ansvarar trafikföretagen för att boka ledsagning för hela resan, alltså även om den sker med flera trafikföretag.

Dessa företag ingår i samarbetet för nationell ledsagningstjänst:

  • SJ
  • Veolia Transport
  • Tågkompaniet
  • Arlanda Express
  • Upplands Länstrafik
  • Blå tåget
  • SL
  • Norrtåg/Botniatåg
  • Cityterminalen i Stockholm


Mer information om ledsagning finns på webbplatsen stationsledsagning.se.

Mer än ledsagning

Vi underlättar även tågresan för personer med funktionsnedsättning på andra sätt. Det kan vara genom att skapa ledstråk till, från och på plattformarna, byta knappsatser och lägga till talad information i hissar, skylta med symboler, bygga ut belysningen och skapa fler och bättre sittplatser.

 

Stationsledsagning

Läs mer på ledsagningens egen tillgänglighets-
anpassade webbplats:

stationsledsagning.se