• Taxivärd

Taxi Welcome Service

Taxi Welcome Service är Jernhusens taxikoncept som kan etableras vid egna och externt ägda stationer och resecentrum. Tjänsten utlovar fem kundlöften som ska bidra till en tryggare och mer bekväm resa för den som åker taxi till och från stationen. Målsättningen är att det alltid ska finnas tillgängliga taxibilar i angöringen om efterfrågan finns.

Tryggt med prisgaranti

Trygghet, säkerhet och prisvärde är grunden i de trafikeringstillstånd som fastighetsägaren tecknar
med taxibolagen. I dessa säkerställs bland annat att taxibilarna är profilerade, inte är äldre än sex år, att chaufförerna är utbildade och uniformerande samt hittar väl på orten. Sist, men inte minst, förbinder sig taxibolagen att priset för taxiresan inte överstiger 110 procent av områdets normaltaxa.

Så funkar det

Resenären väljer själv vilket taxibolag den vill åka med genom en digital taxiautomat. Där kan ett aktivt val göras för att få den service som önskas. Automaten är placerad i anslutning till taxiangöringen där bilarna utgår ifrån men kan också etableras på hotell i staden som i sin tur anropar bilar från stationens taxiangöring. Där en automat saknas kan resenären se vilka bilar som finns tillgängliga via översiktskylten.