• Parkering i Göteborg

Parkeringar som fungerar

Som fastighetsägare har vi ett gemensamt intresse att göra hela resan så bra som möjligt för resenären och underlätta för dem att kunna kollektivt. Vid flertalet av Jernhusens stationer tillhandahålls därför parkeringar. Konceptet är enkelt och kan anpassas till alla stationer och resecentrum, oavsett fastighetsägare.