• Tjej på café

Väntsal - för trivsammare väntan

Att känna igen sig är en trygghet för den som reser. Att som trafikoperatör veta att väntsalarna håller en lika god baskvalitet, oavsett stationsägare, skapar nöjda kunder.

Jernhusen har därför tagit fram ett väntsalskoncept som inkluderar allt vad en fastighetsägare behöver. I det konceptet ingår bland annat toaletter, skyltar, samt bänkar för inom- och utomhusbruk. Konceptet kan även skalas, byggas och anpassas beroende på stationens storlek och fastighetens eventuella kulturminnesmärkning.

Väntsalskoncept

  • Möbler och inredning
  • Avfallshantering
  • Skyltning
  • Toaletter