• Stationsvärd i Jönköping

Stationsvärdar/Cityvärdar

I samarbete med kommuner och andra intressenter driver Jernhusen ett flertal projekt med stationsvärdar och cityvärdar. Syftet med dessa är att de ska bidra till ökad service, information, trivsel och trygghet. Stationsvärdar är anställda för att verka på stationsområdet och cityvärdar har ett vidare ansvarsområde som förutom stationen även omfattar stadskärnan.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Vara resenärer behjälplig vid byte av tåg eller buss.
  • Bistå resenärer vid köp av biljetter i automater både i väntsal och på perrong.
  • Informera om trafikstörningar generellt.
  • Informera besökare om viktiga besökspunkter och aktiviteter i staden.
  • Ha kännedom om tåg och bussar samt var de avgår från.
  • Felanmäla rulltrappor, hissar eller dörrar ur funktion.Martin Andersen

Martin Andersen Projektledare Säkerhet 040 - 664 28 34 martin.andersen@jernhusen.se