• Tillgänglighet

Tillgänglighet i en annan dimension

Det ska vara enkelt för alla resenärer att ta sig via stationen eller resecentrumet till och från tåg och buss. Därför arbetar Jernhusen med ständiga förbättringar kring tillgänglighet i sina fastigheter. Tydligt, enkelt och snyggt är mottot och det kan förverkligas även i era fastigheter. Vi har byggstenarna som behövs för att anpassa stationen efter de krav som lagar och förordningar ställer på oss fastighetsägare.

Igenkänning är a och o

Liksom de flesta som reser är behovet av att känna igen sig stort, inte minst när man dessutom behöver nyttja andra entréer, toaletter eller ta del av specialanpassad information. Om vi stationsägare håller ihop vårt sätt att tillgängslighetsanpassa miljöerna underlättar det för samtliga resenärer, oavsett behov. Dessutom kan trafikoperatörerna i sin tur garantera en trygg station för sina resenärer, oavsett fastighetsägare. I Jernhusens  tillgänglighetskoncept ingår en rad komponenter som du kan ta del av redan idag.