• Foto på saneringshall

Saneringshall

Ny ändamålsenlig och miljösäker sanering 

Den nya Saneringshallen i Hagalunds Depå är utrustad med tekniska förutsättningar för att hantera all form av sanering såsom klotter eller biologiska rester, allt från enkla avtvättningar till syraspetsad färg. Hallen har ett spår (spår 16) och här kan du som tågoperatör och tjänstelevarantör på ett effektivt sätta sanera fordonen på ett miljö- och arbetsmiljösäkert sätt utan att andra flöden eller funktioner inom depåområdet påverkas.

Hallen är totalt 36 m lång och utrustad med anslutande spåranläggning och nås via spår 16. Framför hallen, på södra sidan, kan fordon på upp till 158 m ställas upp och i norr finns uppställningsplats för fordon upp till 200 m.

 

 

.

För bokning kontakta ISS

Claudio Espinoza
ISS Facility Services
Tel. 020 - 15 51 55