• Raus Depå

Raus Depå

Raus depå är ett bra exempel på hur Jernhusen möter marknadens förändrade depåbehov och ökar kapaciteten i en region med stark resandetillväxt.

I samarbete med kommunen, trafikhuvudmannen Skånetrafiken, tågoperatörer och underhållsleverantörer samt Trafikverket har Jernhusen kunnat hitta en optimal placering.

Depån är öppen för olika aktörer vilket möjliggjort för norska Mantena att etablera sig på den svenska marknaden. Ytterligare kunder i Raus Depå är Skånetrafiken, Arriva och Alstom.

Allmänna skyddsregler

Alla som vistas inom Raus Depå ska följa de allmänna skyddsregler som Jernhusen i rollen som samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen har gett ut. Du kan ladda ned dokumentet här, Allmänna skyddsregler.

Ytterligare information och kontakt:
Caesar Jongmans, tel: 040-664 28 30.

Caesar Jongmans

Caesar Jongmans Ekonomisk förvaltare 0727-35 85 44 caesar.jongmans@jernhusen.se