Sävenäs Depå

Vår hyresgäst i Sävenäs är trafikhuvudmannen Västtrafik som i sin tur upplåter verkstaden till Bombardier Transportation för underhållet av sju Regina-tåg.

Tågens tillstånd avläses via sensorer och när de rullar in står verkstadspersonalen beredd, med rätt delar framtagna. ”Snabbt in, snabbt ut. Nästan som ett depåstopp i Formel 1”, säger verkstadschefen hos underhållsleverantören Bombardier.  

Kompletta verkstadslösningar

Verkstaden hyrs ut komplett utrustad med kontaktledningar, fordonslyftar, traverser, maskiner, arbetsramper, avisningsutrustning, oljeavskiljare m.m. Kompletta verkstadslösningar är ett av våra erbjudanden för att främja konkurrensen inom tågunderhåll.

Världens modernaste verkstad med tillståndsbaserat underhåll

Underhållsprocesserna som Bombardier jobbar utifrån utgår ifrån det senaste inom informationsteknik och järnvägsfordonsteknologi. Basen i verksamheten är ett integrerat tillståndsbaserat underhåll, Bombardier Orbita. Detta skiljer sig från tidigare då kompontenter byttes ut utifrån viss körd sträcka.

Effekten är att komponenter byts ut endast när de är defekta, vilket minimerar kostnader och ger ett mer effektivt fordonsutnyttjande.Dessutom innebär det nya arbetssättet modernare standard för säkerhet, arbetsmiljö och miljövänlighet.

Lennart Särnwald

Lennart Särnwald Ekonomisk förvaltare 0734-39 26 85 lennart.sarnwald@jernhusen.se