• Västerås Västra depå

Västerås västra depå

Detta är huvuddepån för SJ:s dubbeldäckare av tågtypen x40. Den utgör en viktig del av den regionala kollektivtrafikpendlingen. Här utför SJ all typ av trafiknära underhåll och hyr kapacitet av Jernhusen till och med år 2024.

Depån har genomgått en kraftig utbyggnad och ombyggnation de senaste åren för att möta de nya behoven. Fram till 2004 var här bara en lokverkstad. 

Annika Ahl

Annika Ahl Ekonomisk förvaltare 076-866 47 66 annika.ahl@jernhusen.se