Felanmälan

Har du hittat brister som du vill felanmäla?

Fyll i formuläret nedan så skickas ditt ärende direkt till vårt felhanteringssystem. Var vänlig och beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt för att underlätta hanteringen. (T ex spårväxelnummer, hissbeteckning, våningsplan etc.) Fält märkta med * är obligatoriska.

Du kan självklart även kontakta oss via telefon 0771-11 10 11 eller kundservice@jernhusen.se om du inte vill använda detta formulär.

Vid larm

Om du ska anmäla en inträffad olycka eller tillbud på järnvägsinfrastrukturen, ska detta göras på telefon 0771-11 10 11 till kundservice. Vid fara för liv eller egendom ska du alltid ringa 112.

Felanmäl ditt ärende

Felanmälan infrastruktur Hagalund

Hagalund, Solna
För felanmälan på infrastrukturen vid Hagalund, Solna kontaktar du Hagalunds Depås Ställverk, enligt kontaktuppgifter i TRI.