Debitering bangårdsel

Debitering av bangårdsel


Jernhusen levererar upphandlad el för försörjning av bangårdsel 50 Hz för bangårdsbelysning, dieselvärme (uttagspost) och växelvärme. Där elmätare saknas används schabloner, vilka debiteras dig som kund hos Jernhusen genom fastställda nivåer reglerade i trafikeringsavtal eller annan avtalsform avseende nyttjande av järnvägsinfrastruktur.

Ladda ned Schabloner bangårdsel per fastighet

Synpunkter eller frågor på denna information – välkommen att kontakta tua.burlin@jernhusen.se, tel: 060-620 10 80.