Servicefunktioner och tekniska försörjningsnät inom depåområden

Servicefunktioner inom depåområden

På uppdrag av kunder utvecklar Jernhusen olika servicefunktioner såsom serviceplattformar samt anläggningar för vattentryckning och fekalietömning.

Tekniska försörjningsnät

Jernhusen satsar för närvarande stora resurser på att skapa effektiva lösningar för tekniska försörjningsnät på de egna fastigheterna. Pågående projekt är exempelvis utbyggnad av moderna tele- och dataförbindelser, förbättrade vatten- och avloppslösningar samt installation av anläggningar för tryckvattenförsörjning.

Jernhusen genomför dessa förbättringar både som egna projekt och på uppdrag av kunder.