Signalreglering

Merparten av Jernhusens depåområden saknar signalreglering och omläggning av växlar sker manuellt. Nya typer av fordon försvårar att endast föraren växlar. Olika rutiner på olika platser kräver platskännedom hos föraren. En blandning av olika tekniska system verkar förvirrande för all personal. När urspårningar sker på depåområden kan dessa försvårande omständigheter vara en bidragande orsak.

Skall underhållet av järnvägsfordonen bli effektivare, måste varje del i kedjan studeras. I delen depårangering finns stora möjligheter till förbättring.

Jernhusens målsättning är att genom effektiva tekniska lösningar förbättra flöden på depåområden och på så sätt spara såväl fordonstimmar som arbetstimmar. Vi vill också minska arbetsmiljörelaterade skador och sjukskrivningar samt höja trafiksäkerheten.

I Helsingborg Raus avser Jernhusen skapa en pilotanläggning för signalreglering och installation av växeldriv. Två nya former av belysningskällor, med längre livslängd och avsevärt lägre energiförbrukning, kommer också att utprovas på denna anläggning.