Spårritningar

Detta är de spårritningar för anläggningar där Jernhusen är Infrastrukturförvaltare. På varje ritning finns funktionsspår, anslutningsväxlar, uttagsposter med mera  utmärkt.

I trafikeringsavtal som börjar gälla from 2014-01-01 hänvisas till spårritningarna nedan.

 

Klicka på en ort för att komma till spårritningar för den orten

Borlänge, Boxholm, Gävle , Göteborg, Hallsberg, HelsingborgLinköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Nässjö, Stockholm, Vännäs, Västerås, Åmål, Örebro, Extern förvaltning

 

Borlänge

3013 Borlänge Godsterminal & Godsvagnsverkstad

3014 Borlänge Godsvagnsverkstad

3276 Borlänge Lokverkstad

 

Boxholm

3256 Boxholm

 

Gävle

5059 Gävle Vagnverkstad

5203 Gävle Godsterminal Frilastområde

5909 Gävle Lokverkstad

 

Göteborg

2014 Göteborg Motorvagnverkstad

2038 Göteborg Olskroken Underhållshall

2044 Göteborg Sävenäs Lokdepå

2045 Göteborg Sävenäs Motorvagnverkstad

2209 Göteborg Fjällbo Godsvagnsverkstad

 

Hallsberg

3071 Hallsberg Cirkelstall och Lokskötselhall

3244 Hallsberg Vagnverkstad Förvaltning

3305 Hallsberg Lokverkstad

 

Helsingborg

1007 Helsingborg Godsterminal

1008 Helsingborg Godsvagnsverkstad

1060 Helsingborg Godsvagnsverkstad

1146 Helsingborg Raus

 

Linköping

3028 Linköping Motorvagnverkstad

 

Luleå

5021 Luleå Svartön Lokskötselhall och avisningshall

5925 Luleå Notviken Underhållsverkstad

 

Malmö

1031 Malmö C Godsterminal

1032 Malmö Thorshall Lokverkstad Vagntvätt

1033 Malmö C Godsvagnsverkstad

1034 Malmö C Lokverkstad

1927 Malmö Kirseberg Underhållsverkstad 

 

Norrköping

3035 Norrköping Godsterminal

3303 Norrköping Motorvagns- och Godsvagnsverkstad

 

Nässjö

1080 Nässjö Cirkelstall och Driftverkstad

1097 Nässjö Godsvagnsverkstad

1145 Nässjö Lokuppställning Green Cargo Center

1147 Nässjö Gamlarps kombiterminal

 

 

Stockholm

3067 Stockholm Årsta Godsterminal

3221 Stockholm Årsta

3911 3912 3180 Stockholm Hagalunds Depå

 

Vännäs

5040 Vännäs Cirkelstall och vagnverkstad

 

Västerås

3066 Västerås Västra Motorvagnsverkstad

3214 Västerås Västra Hacksta Godsterminal

3954 Västerås Tillberga Underhållsverkstad - Hjulsvarv

 

Åmål

2252 Åmål Underhållsverkstad

 

Örebro

3072 Örebro Verkstadsområde (CV)

 

Extern förvaltning

5029 Sundsvall Godsterminal

5210 Sundsvall Cirkelstall och vagnverkstad

9283 Göteborg

9291 Boxholm

Kontakt

Ritningsansvarig Catharina Lönnberg

catharina.lonnberg@
jernhusen.se