Trafiksäkerhetsinstruktion

Här finns de dokument som ingår i Jernhusens infrastrukturförvaltnings Trafiksäkerhetsinstruktion.

Överst på sidan finns de generella dokumenten och därunder Lokala instruktioner och vägledningar (IoV) för olika anläggningar. Finns det flera anläggningar inom ett begränsat geografiskt område är dessa sammanförda i ett dokument.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor eller förslag på förbättring.

Övergripande dokument

 

Lokal instruktion och vägledning 

 Numret efter anläggningsdelen är Jernhusens interna fastighetsnummer

Borlänge, ver 4, gäller från 2016-05-16
Godsvagnsverkstad, 3014
Godsterminal och verkstad, 3013
Lokverkstad, 3276

Boxholm 3256, ver 4, gäller från 2016-05-16

Gävle, ver 6, gäller från 2017-01-27
Godsterminal, 5203
Lokverkstad, Näringen 5909
Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll 5059

Göteborg, ver 5, gäller från 2016-06-01
Fjällbo, vagnverkstad, 2209
Göteborg Norra, 9013
Göteborg C, tvättanläggning, 2014
Göteborg C, motorvagnshall, 2014
Olskroken, skötselhall, 2038
Sävenäs, lokstation, 2044
Sävenäs, motorvagnsverkstad, 2045

Hagalund, 3911, 3912, 3180, ver 6, gäller från 2017-01-09

Hallsberg, ver 6, gäller från 2017-03-27
Godsvagnsverkstad, 3244
Cirkellokstall, 3071
Lokverkstad, 3305

Helsingborg, ver 6, gäller från 2016-05-16
Godsterminal och vagnverkstad, 1007, 1060
Godsvagnsverkstad, 1008
Motorvagnsverkstad Raus depå, 1146

Linköping, Motorvagnsverkstad, 3028, ver 3, gäller från 2016-05-16

Luleå, ver 6, gäller från 2016-08-15
Notviken, 5925
Svartön, 5021

Malmö, ver 5, gäller från 2016-05-16
Lokverkstad, 1034
Tvättanläggning, 1032
Godsmagasin, 1031
Godsvagnsverkstad, 1033
Verkstad Kirseberg, 1927
Thorshall, 1032

Norrköping, Lokstallsområde, 3303, ver 4, gäller från 2016-05-16

Nässjö, ver 2, gäller från 2014-11-01
Gamlarp, 1147
Driftverkstad, 1080
Godsvagnsverkstad, 1097
Green Cargo center, 1145

Skövde, Godsterminal, 2041, ver 2, gäller från 2014-11-01

Sundsvall, ver 5, gäller från 2016-05-16
Depå, 5210
Godsmagasin, 5029

Vännäs, Lokverkstad 5040, ver 3, gäller från 2016-05-16

Västerås, ver 4, gäller från 2016-08-15
Motorvagnsverkstad, 3066
Hackstaterminalen, 3214
Tillberga verkstad 3054

Åmål, Verkstad, 2252, ver 3, gäller från 2016-05-16

Årsta, ver 5, gäller från 2016-05-16
Combiterminal, 3067
Postterminal, 3221
Brostaden, 9013

Örebro, CV-området, 3072, ver 4, gäller från 2016-05-16