Frågor och svar om underhållsdepåer

Vad är en depå?

En depå är en anläggning för service och underhåll av tåg. I depån ska tågen bli rena, hela och hanteras effektivt för att komma i tid till resenären.

Våra depåer är moderna, tysta och rena arbetsplatser med höga miljökrav. Det gäller allt från byggnation av depån till utförande av service och inte minst energiförbrukning.

 

Hur utformas nya depåer?

Jernhusen arbetar för att framtidens depåer ska ge grannar, kunder och förbipasserande en positiv upplevelse. Vår ambition är att våra depåer ska smälta in på bästa sätt i närmiljön och vi samarbetar nära kommuner, markägare och närboende för att förverkliga bästa lösning.

För att vara så effektiva som möjligt bör depåer ligga nära stationsområden vilket ofta innebär centrala lägen i de flesta kommuner. Därför jobbar vi mycket med design och utformning så att byggnaderna smälter in bra i närmiljön. Med bland annat lågt placerad ljussättning, ljudreducering, spårutformning och utformning av inhägnader gör vi vårt bästa för att minimera påverkan runtomkring. När Jernhusen tillsammans med kunderna hittat lämpligast område för en depå, startar diskussion och samråd med markägare, kommun och närboende.

Jernhusen lägger stor vikt vid öppenhet och samverkan med de olika intressenterna vid planeringen av en depå. Det innebär omsorgsfulla kontakter med markägare, blivande grannar och givetvis kommunen för detaljplanearbete och bygglovsansökan.

 

Hållbarhet och miljö inom depåer

Vårt motto är att göra skillnad för människor och miljö. Därför arbetar vi med hållbar utveckling i alla våra verksamheter.

Vi förvaltar alltid fastigheterna med långsiktighet med stort fokus på hög miljöprestanda. Alla byggnader, mark och verksamhet miljöklassas. Byggprojekten vi driver tar särskild hänsyn till hållbara lösningar i utförandet och placering av depåerna planeras för bästa möjliga läge.