• Tvätthall

Tvätt- och fekaliehantering

En bra tvätt- och fekaliehantering är viktig för att tågen ska vara hela, fina och gå i tid. Tillsammans med ISS Facility Service gör vi dessa funktioner kostnadseffektiva och driftsäkra.

ISS Facility Service är en neutral operatör av tvätt- och fekalieanläggningarna på Jernhusens större depåer. Det innebär att ISS bemannar anläggningarna, säljer tjänsterna och är ansvariga för verksamheten mot myndigheter.

Prislista

Tvätt

Pris per tvättad meter järnvägsfordon
vid samtliga tvättanläggningar

Enhetspris* 2014

11,18 till 14,93 kr/m

Fekalietömning

Pris per tömd tank: Göteborg och Malmö
Pris per tömd tank: Hagalund

 

101,20 kr/st
38,90 kr/st

 

* För varje kilometer järnvägsfordon som har tvättats av samma slutkund under de sista tolv månaderna utgår en hyresrabatt om 0,3 öre/meter tvättat järnvägsfordon, upp till max 3,75 kr i rabatt per meter tvättat järnvägsfordon. Oavsett anläggning. Prishöjningen är 2% årligen.

Kontakt ISS

Claudio Espinoza
ISS Facility Services
Tel. 020 - 15 51 55