• Tvätthall

Tvätt- och fekaliehantering

En bra tvätt- och fekaliehantering är viktig för att tågen ska vara hela, fina och gå i tid. Tillsammans med ISS Facility Service gör vi dessa funktioner kostnadseffektiva och driftsäkra.

ISS Facility Service är en neutral operatör av tvätt- och fekalieanläggningarna på Jernhusens större depåer. Det innebär att ISS bemannar anläggningarna, säljer tjänsterna och är ansvariga för verksamheten mot myndigheter.

Kontakt ISS

Claudio Espinoza
ISS Facility Services
Tel. 077-118 10 20
E-post claudio.espinoza@
se.issworld.com