• Mejselvägen 5, Sundsvall

Tomtmark Nacksta, Sundsvall

Detaljplanen Nacksta 5:1 med flera vann laga kraft i januari 2014. Planen medger byggnation med 11 meters höjd, Cirka 5 500 kvadratmeter BYA och upp till fyra plan för ändamålen handel (ej livsmedel)/småindustri/kontor.

Omgivande bebyggelse består till av handel och industri.

Avståndet till Sundsvall centrum är cirka tre kilometer.

Nuvarande användning

På fastigheten Högom 3:115 har en omformarstation funnits sedan 1942. Marken runt stationen har huvudsakligen använts som jordbruksmark. Idag används området till upplag med mera till en hyresgäst. Hyreskontraktet förlängs årsvis, med nio månaders uppsägningstid. Hyresgästen har avstått besittningsrätt.

Omgivning

Skyltläge: Mot E14 och Mejselvägen.

Storlek

Tomtarea:    16 253 m²

Ekonomi

Typkod:    829
Pris:    7 000 000 kronor.

Geografi

Adress: Mejselvägen 5
Område: Nacksta
Företagsområde: Nacksta
Kommun: Sundsvall

Tony Weideskog

Tony Weideskog Affärsansvarig Transaktioner 08-524 647 78 tony.weideskog@jernhusen.se