• Vännäs station

Vännäs station

Jernhusen säljer fastigheten Vännäs Vännäs 51:7,mer känd som Vännäs station. Den vackra stationsbyggnaden, uppförd i slutet av 1800-talet, är centralt belägen Vännäs.

Stationshusets entréplan består av väntsal, kontor och lager. Övre planet och vind består av kontorslokaler. I stationshuset finns hyreslediga kontorvilket innebär en potential för uthyrning, alternativt lokaler för egen verksamhet. Hyresgästerna i byggnaden är Green Cargo, Svenska Resterminaler AB, ISS FacilityServices och Trafikverket.

Villkor och servitut

Stationshuset är ett statligt byggnadsminne, vilket innebär att fastigheten inte får rivas eller ändras. Del av fastigheten är i dagsläget upplåten till Svenska Reseterminaler AB, och upplåtelsen avser hyresrätt till så kallade allmänna utrymmen, innefattande men inte begränsat till väntsal, toaletter samt viss mark runt den befintliga stationsbyggnaden. Tillgången och nyttjanderätten till de allmänna utrymmena ingår ävenledes i ett servitut till förmån för Trafikverket, vilket slår fast att väntsalsfunktion måste tillhandahållas i fastigheten. Detta servitut är inte bestämt till specifik yta eller placering utan berör endast att funktionen måste finnas.

Tony Weideskog

Tony Weideskog Affärsansvarig 08-524 647 78 tony.weideskog@jernhusen.se

Mattias Victorin

Mattias Victorin Affärsansvarig 08-524 647 73 mattias.victorin@jernhusen.se