• Jernhusens terminalnätverk

Gods- & kombiterminaler

Jernhusen vill bidra till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige. Det vill vi göra genom att förbättra förutsättningarna för kombitrafiken:

  • Terminaler som är öppna för alla
  • Effektiva kombinationer av tåg- och lastbilstransporter
  • Logistikfastigheter i rätt lägen nära järnväg

Öppet för alla
Vi ser till att terminalerna är tillgängliga för alla tågoperatörer, speditörer och åkerier på lika villkor. Vi handlar upp terminaloperatörer som ansvarar för driften och tillsammans ökar vi terminalernas effektivitet och kapacitet.

Effektiva kombinationer av tåg- och lastbilstransporter
Ett godståg motsvarar 40 lastbilar vilket gör tåget till ett attraktivt miljöval och dessutom tidsmässigt effektivt. Med rätt kombination av lastbils- och tågtransport kan även kostnadseffektiva lösningar skapas.

Logistikfastigheter intill järnvägen
Våra satsningar på att utveckla lager- och logistikfastigheter i anslutning till kombiterminalerna ska ge effektivare godshantering och öka andelen hållbara transporter. Genom att överföra mer gods till järnväg bidrar vi till både ökad trafiksäkerhet och minskade koldioxidutsläpp.