Terminaltjänster

På Stockholm Årsta Kombiterminal utför Carrier Logistik & Transport följande terminaltjänster.

Standardtjänster

 • Lyft container, trailer, växelflak
 • Växling
 • Gate in/out besiktning
 • Lastsäkring
 • Bromsprov
 • Fri uppställning av lastbärare, ankomst/avgångsdag + 24 tim

Tilläggstjänster

 • Lagring utöver grunduppställning
 • Tullagring container
 • Lagring av kylcontainer
 • Hantering av farligt gods inkl. märkning
 • Snörning av kapell
 • Upp och nedfällning av stödben inkl. underkörningsskydd
 • Plombering
 • Extra in/utväxling
 • Lagning/målning av container
 • Rengöring av container och trailers

Tjänster under utveckling

 • Stuffing och stripping
 • Varuförädling