Om terminalen

Standardtjänster

 • Lyft container, trailer, växelflak 
 • Växling 
 • Gate in/out besiktning 
 • Lastsäkring 
 • Bromsprov 
 • Fri uppställning av lastbärare, ankomst/avgångsdag + 24 tim

Tilläggstjänster

 • Lagring utöver grunduppställning 
 • Tullagring container 
 • Lagring av kylcontainer 
 • Hantering av farligt gods inkl. märkning 
 • Snörning av kapell 
 • Upp och nedfällning av stödben inkl. underkörningsskydd 
 • Plombering 
 • Extra in/utväxling

Intermodal Services

 • Komplett administrativ tjänst för tågoperatörer
 • Bokningshantering
 • Tåghantering
 • Tullhantering
 • Kundservice
 • Webbportal

Tjänster i Crossdock

 • Komplett oberoende nätverk för Skandinavien Distribution Styckegods/LTL
 • Import / Export hantering
 • Omlastning trailers
 • Stuffing och stripping containers
 • Tunga lyft < 10Ton
 • Klämtruck för pappersrullar
 • Varuförädling
 • Tullterminal
 • T1 hantering