Om terminalen

Terminalen är 650 meter lång och 80 meter bred. Det finns två spår utmed bägge sidor med en total lossningslängd av 2 800 meter. Bolaget äger tre stycken Reachstaker med kombiok som klarar att lyfta alla typer av enheter från två parallella spår.

Anläggningen är miljösäkrad bland annat genom oljeavskiljare på hela ytan, som sedan fortsätter i en uppsamlingsdamm. Genom att terminalen ligger vid stambanan minimeras dieselloksanvändningen då elektrifierat tåglok kan användas på hela sträckan.

Standardtjänster

 • Lyft container, trailer, växelflak 
 • Gate in/out besiktning 
 • Fri uppställning av lastbärare, från ankomst + 24 tim
 • Lagerdatasystem inklusive truckdatorer

Tilläggstjänster

 • Lagring utöver grunduppställning 
 • Lagring av kyl- eller värmecontainer 
 • Hantering av farligt gods inkl. märkning
 • Stuff- och stripping 
 • Snörning av kapell 
 • Upp och nedfällning av stödben inkl. underkörningsskydd 
 • Plombering 
 • Reparation av enheter 
 • Rengöring av container och trailers 
 • Växlingspersonal
 • Funktionskontroll vagnar
 • Bromsprov 
 • Snöröjning vagnar
 • Forsling av alla typer av enheter

Tjänster under utveckling

 • Tullager