• Jernhusens terminalkoncept

Nätverk av terminaler öppna för alla

Nio godsterminaler från norr till söder
Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar nio godsterminaler i Sverige. Sex av dessa är kombiterminaler som opereras av olika terminaloperatörer. Under respektive ort hittar du mer information om vilka som trafikerar terminalerna, pendlar/tågoperatörer samt adresser och kontaktpersoner till respektive terminal.

Strategi för framtida transportbehov 
Vi utvecklar lager- och logistikfastigheter intill järnvägen. Vi har bland annat satsat på kranar och crossdock i Årsta samt ny crossdock i Malmö. Med moderna och effektiva terminaler vill vi bidra till en utveckling av kombitrafiken i Sverige.

Terminalkoncept som lyfter kombitrafiken

När vi får bestämma är en kombiterminal så mycket mer än en omlastningsplats mellan väg och järnväg. Vi ser den snarare som en viktig del i en logistikkedja. Därför utvecklar vi ständigt våra kombiterminaler

Med vårt terminalkoncept vill vi:

  • Öka kombitrafikens konkurrenskraft
  • Öka godsvolymerna på järnväg
  • Öppna upp kombiterminalerna för alla aktörer
  • Öka servicen på terminalen och minimera ställtider
  • Säkerställa effektiv och säker hantering av gods 
  • Erbjuda godshantering och lagring intill järnvägen
  • Möta marknadens behov av tilläggstjänster
  • Skapa en enhetlig och hög standard på ett nätverk av standardiserade kombiterminaler