• Göteborgs Centralstation

Stationer

Jernhusens stationer ska uppmuntra till kollektivt resande och vara naturliga mötesplatser för resenärer och andra besökare. Därför strävar vi efter att erbjuda ett genomtänkt utbud av butiker och service i trivsam miljö för de mer än 500 000 människor som varje dag passerar genom våra stationer.

Utbudet av butiker och service är en central uppgift som vi ständigt arbetar med att utvärdera och utveckla. Vi har en ambitiös vision för framtiden där vi ser stationerna och deras centrala plats i samhället som naturliga mötesplatser för fler än bara resenärer.

Syftet med att skapa dessa mötesplatser är att stötta en ökning i det kollektiva resandet och på så vis bidra till ett mer hållbart samhälle.

Tjänster till trafikbranschen

Via dotterbolaget Svenska Reseterminaler erbjuder Jernhusen tjänster som väntsalar, städning, öppethållande och bevakning till trafikoperatörer och trafikbolag.

För mer information, besök www.svenskareseterminaler.se.