Stationsutbud

Stationerna ska vara mötesplatser och destinationer för resandet med ett målgruppsanpassat utbud av produkter och tjänster.

Jernhusens strategi för butiksutbudet på stationerna grundar sig i en djup förståelse av stationernas resenärer och besökare och vilka deras drivkrafter är. Vi eftersträvar en attraktiv mix som både tillfredsställer den stressade resenärer och besökaren som vill nyttja stationen som mötesplats.

Målgruppsanpassning

Jernhusens primära målgrupp är den så kallade kosmopoliten - en medveten, modern person med stort intresse för hållbarhetsfrågor och som gillar kollektivt resande. Antagandet är att övriga resenärer och besökare som tillhör andra målgrupper är efterföljare på Kosmopolitens behov idag. Enkelt uttryckt, det Kosmopoliten gillar idag gillar alla andra imorgon.

Vad leder det till för utbud?

Från att ha haft ett väldigt grundläggande utbud med enkla basfunktioner som kiosk och caféverksamhet, även på de större stationerna, så har vi idag en större bredd. Till exempel är restaurangutbudet i Stockholm och Malmö mycket mer utvecklat än tidigare. Restaurang Luzette i Stockholm och den stora variationen i den food court som finns i Malmös före detta vänthall har varit mycket uppskattade inslag som attraherar besökare från närområdet och skapar levande miljöer.

Ett annat exempel är inslaget av butiker som tillhandahåller kläder, livsmedelsbutiker samt hälsa- och skönhetsprodukter. Även det har visat sig vara framgångsrikt och uppskattas mycket, till exempel av pendlare. 

Arbetet med att utveckla stationsutbudet pågår ständigt i takt med att fastigheterna och närområdet omdanas och får nytt innehåll.

Hyra lokal

Är du intresserad av att komma i kontakt med vår uthyrningsavdelning, ring oss på telefon:

020-223 223.