Om Jernhusen

 

Det här är Jernhusen

Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt och att transportera gods med järnväg. Vi vill också skapa nytt liv i stationsområden så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet.

Sedan starten 2001 har vi investerat drygt 12 miljarder kronor i stora och små projekt för en bättre järnvägsinfrastruktur. Idag är vi cirka 180 medarbetare och vi ägs av svenska staten.

Historik

Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Vid bolagiseringen 2001 köpte vi fastigheter till ett värde av drygt 6 miljarder kronor.

Fakta om Jernhusen

Grundades: 1 januari 2001
Ägare: Svenska staten
Vd: Kerstin Gillsbro
Huvudkontor: Stockholm
Antal anställda: 180
Antal fastigheter: 167
Uthyrbar lokalarea: 647 000 kvm
Marknadsvärde: 15,5 miljarder kronor
Fastighetsintäkter: 1 368 MSEK*
Rörelseresultat: 640 MSEK* (före värdeförändringar)
Investeringar i fastigheter: 622 MSEK*

 * Per den 31 december 2016.

Aktuellt i media