• Organisation
  • Organisation
  • Organisation

Organisation

Vi är drygt 240 medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Västerås men också på mindre kontor i Kiruna, Gävle, Norrköping och Örebro.

Affärsområde Depåer
äger, utvecklar och förvaltar underhållsdepåer inom järnvägssektorn samt erbjuder tillhörande facility management tjänster.

Affärsområde Godsterminaler
driver utvecklingen av gods- och kombiterminaler i strategiska lägen för transportföretag som är i behov av effektiv omlastning.

Affärsområde Stadsprojekt
fokuserar på att tillvarata Jernhusens möjligheter i storstadsregionerna genom att utveckla stationsnära stadsmiljöer som ger ökade flöden och bidrar till effektiva arbetsmarknadsregioner.

Affärsområde Stationer
äger, utvecklar och förvaltar kommersiella stationer samt ansvarar för våra väntsalar, även vissa av de som inte ägs av Jernhusen.

Gemensamma stödenheter
Utöver våra affärsområden har vi stödfunktioner med specialkompetens: Bygg & Fastighetsutveckling, Ekonomi, Kommunikation, Strategisk Utveckling och HR.