Styrelseledamöter

Kjell Hasslert

Kjell Hasslert

Styrelseledamot sedan 2012 och styrelseordförande sedan 2013.

 • Ordförande i investeringsutskottet sedan 2013 och i ersättningsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Socionom
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare, styrelseuppdrag
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i RFSU, Solveco och Operose. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium, Warbro Kvarn och Funder Sweden.
 • Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun.
Kristina Ekengren

Kristina Ekengren

 • Styrelseledamot sedan 2012.
 • Ledamot i finans- och revisionsutskottet sedan 2013 och i ersättningsutskottet sedan 2013. Ordförande i finans- och revisionsutskottet sedan 2014.
 • Född: 1969
 • Utbildning: Magisterprogrammet i företagsekonomi
 • Huvudsaklig sysselsättning: Kansliråd Näringsdepartementet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Akademiska Hus Aktiebolag, Teracom Group AB och V.S. VisitSweden AB.
 • Tidigare befattningar: Kansliråd Finansdepartementet, departementssekreterare Finansdepartementet, finansanalytiker Delphi Economics.
Jakob Grinbaum

Jakob Grinbaum

 • Styrelseledamot sedan 2013.
 • Ledamot i investeringsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1949
 • Utbildning: Fil kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Oscar Properties Holding. Vice styrelseordförande i Fjärde AP-fonden och SBAB. Styrelseledamot i ATS Finans AB, ATS Finans Holding AB, IK Sirius och Stiftelsen Östgötagården Uppsala. Medlem av Advisory Board i Genesta Property Nordics AB.
 • Tidigare befattningar: Vice vd Nordea, ledande befattningar i Nordbanken (nuvarande Nordea).
Anders Kupsu

Anders Kupsu

 • Styrelseledamot sedan 2013.
 • Ledamot i investeringsutskottet sedan 2013.
 • Född: 1962
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vd Skandia Fastigheter AB
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Sweden Green Building Council.
 • Tidigare befattningar: Affärsenhetschef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, affärsenhetschef Skanska Bostadsutveckling Norden, vice vd Skanska Sverige, vd Skanska Fastigheter Stockholm.
Kerstin Lindberg Göransson

Kerstin Lindberg Göransson

 • Styrelseledamot sedan 2014.
 • Ledamot i finans- och revisionsutskottet sedan 2014.
 • Född: 1956
 • Utbildning: Civilekonom
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vd Akademiska Hus
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i AP3, styrelseordförande i K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
 • Tidigare befattningar: Flygplatsdirektör Swedavia Stockholm Arlanda Airport, ekonomi- och finansdirektör samt vice vd i Scandickoncernen.
Ingegerd Simonsson

Ingegerd Simonsson

 • Styrelseledamot sedan 2012.
 • Ledamot i finans- och revisionsutskottet 2012–2016 och i investeringsutskottet sedan 2016.
 • Född: 1960
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Chef verksamhetsutveckling och IT, NCC Construction Sweden
 • Andra väsentliga uppdrag: –
 • Tidigare befattningar: Vd Hercules Grundläggning, chef verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige, chef verksamhetsutveckling region Anläggning Stockholm/Mälardalen NCC.
Christel Wiman

Christel Wiman

 • Styrelseledamot sedan 2011.
 • Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2011 och i finans- och revisionsutskottet sedan 2016.
 • Född: 1950
 • Utbildning: Jur kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: Tf vd för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Statens bostadsomvandlings AB (SBO). Styrelseledamot i Stockholms Köpmansklubb.
 • Tidigare befattningar: Vd Bransch-föreningen Tågoperatörerna, vd KFS Företagsservice, vd Stockholms Hamn, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), vd Sweden Hotels.
Thomas Franzon

Thomas Franzon

 • Arbetstagarrepresentant sedan 2003, utsedd av SACO-förbundet Trafik och Järnväg.
 • Född: 1949
 • Utbildning: Byggnadsingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Projektledare Jernhusen
 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg.