Styrelseledamöter

Kjell Hasslert

Kjell Hasslert

Styrelseordförande
 • Styrelseledamot sedan 2012 och styrelseordförande sedan 2013.
 • Ordförande i investeringsutskottet och ersättningsutskottet.
 • Född: 1953
 • Utbildning: Socionom
 • Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare, styrelseuppdrag
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i RFSU AB, Brain People och Solveco. Styrelseledamot i Mälardalens Tekniska Gymnasium, Täljehallen och Parken Zoo.
 • Tidigare befattningar: Koncernchef Telge, stadsdirektör Södertälje kommun.
Kristina Ekengren

Kristina Ekengren

 • Styrelseledamot sedan 2012.
 • Ordförande i finans- och revisionsutskottet samt ledamot i ersättningsutskottet.
 • Född: 1969
 • Utbildning: Magisterprogrammet i företagsekonomi
 • Huvudsaklig sysselsättning: Kansliråd Näringsdepartementet
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Lernia AB och SBAB Bank.
 • Tidigare befattningar: Kansliråd Finansdepartementet, departementssekreterare Finansdepartementet. Finansanalytiker Delphi Economics. 
Jakob Grinbaum

Jakob Grinbaum

 • Styrelseledamot sedan 2013.
 • Ledamot i investeringsutskottet.
 • Född: 1949
 • Utbildning: Fil kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Oscar Properties Holding AB. Vice styrelseordförande i Fjärde AP-fonden och SBAB. Styrelseledamot i IK Sirius och Stiftelsen Östgötagården Uppsala. Medlem av Advisory Board i Genesta Property Nordics AB.
 • Tidigare befattningar: Vice vd Nordea, ledande befattningar i Nordbanken (nuvarande Nordea).
Kerstin Lindberg Göransson

Kerstin Lindberg Göransson

 • Styrelseledamot sedan 2014.
 • Ledamot i finans- och revisionsutskottet.
 • Född: 1956
 • Utbildning: Civilekonom
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vd Akademiska Hus
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Byggherrarna.
 • Tidigare befattningar: Flygplatsdirektör Swedavia Stockholm-Arlanda Airport, ekonomi- och finansdirektör samt vice vd i Scandickoncernen.
Anders Kupsu

Anders Kupsu

 • Styrelseledamot sedan 2013.
 • Ledamot i investeringsutskottet.
 • Född: 1962
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vd Diligentia 
 • Tidigare befattningar: Affärsenhetschef Skanska Kommersiell Utveckling Norden, affärsenhetschef Skanska Bostadsutveckling Norden AB, vice vd Skanska Sverige, vd Skanska Fastigheter Stockholm.
Ingegerd Simonsson

Ingegerd Simonsson

 • Styrelseledamot sedan 2012.
 • Ledamot i finans- och revisionsutskottet.
 • Född: 1960
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vice vd NCC Construction Sweden
 • Tidigare befattningar: Vd Hercules Grundläggning, chef verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige, chef verksamhetsutveckling region Anläggning Stockholm / Mälardalen NCC.
Christel Wiman

Christel Wiman

 • Styrelseledamot sedan 2011.
 • Ledamot i ersättningsutskottet.
 • Född: 1950
 • Utbildning: Jur kand
 • Huvudsaklig sysselsättning: Vd Tågoperatörerna
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Danderyds sjukhus och Stockholms Köpmansklubb.
 • Tidigare befattningar: Vd KFS Företagsservice, vd Stockholms Hamn AB, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), vd Sweden Hotels.
Thomas Franzon

Thomas Franzon

 • Arbetstagarrepresentant sedan 2003, utsedd av SACO-förbundet Trafik och Järnväg.
 • Född: 1949
 • Utbildning: Byggnadsingenjör
 • Huvudsaklig sysselsättning: Projektledare Jernhusen
 • Andra väsentliga uppdrag: Förbundsstyrelseledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnväg.