Ledning

Vd leder tillsammans med ledningsgruppen Jernhusens dagliga verksamhet. Vd ansvarar för att styrningen sker enligt tillämpliga lagar och regler samt inom de ramar styrelsen fastställt, bland annat i en skriftlig instruktion.

Kerstin Gillsbro

Kerstin Gillsbro

Vd

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2010.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom NCC, senast som vd NCC Boende.
 • Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Balco, Stena Fastigheter och Sweden Green Building Council.
Anders Bäck

Anders Bäck

Ekonomidirektör/vice vd

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2003.
 • Född: 1958
 • Utbildning: Civilekonom
 • Tidigare befattningar: Ekonomi- och finansbefattningar inom Swedcarrier, TeliaSonera, Investor och AkzoNobel.
Åsa Dahl

Åsa Dahl

Chef Affärsområde Stationer

 • Anställd 2008 och i ledningsgruppen sedan 2011.
 • Född: 1970
 • Utbildning: Magister nationalekonomi
 • Tidigare befattningar: Chef Affärsområde Depåer Jernhusen, Chef Strategisk utveckling Jernhusen, affärsutvecklare Jernhusen, konsult/ avdelningschef Tyréns Temaplan.
Maria Dillner-Sjölin, chef HR och Verksamhetsutveckling

Maria Dillner-Sjölin

Chef HR och Verksamhetsutveckling

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan augusti 2016.
 • Född: 1978
 • Utbildning: Magisterexamen i psykologi
 • Tidigare befattningar: HR-chef Bring/Citymail, Personalchef inom Ragn-sells.
Lotta Fogde

Lotta Fogde

Chef Kommunikation och hållbarhet

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan januari 2016.
 • Född: 1966
 • Utbildning: Bachelor of Arts (B.A.) in political science and cinema, pol magstudier
 • Tidigare befattningar: Kommunikationsdirektör LKAB och KPMG, statssekreterare Regeringskansliet, journalist Sveriges Radio.
Mats Hubertsson

Mats Hubertsson

Chef Bygg- och fastighetsutveckling

 • Anställd och i ledningsgruppen sedan 2013.
 • Född: 1966
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Tidigare befattningar: Distriktschef Skanska samt delägare och olika befattningar inom Projektgaranti.
Micael Svensson

Micael Svensson

Chef Affärsområde Depå och Gods

 • Anställd 2009 och i ledningsgruppen sedan 2012.
 • Född: 1961
 • Utbildning: Marknadsekonom
 • Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom SJ och Jernhusen.
Ann Wiberg

Ann Wiberg

Chef Affärsområde Stadsprojekt

 • Anställd 2001 och i ledningsgruppen sedan 2004.
 • Född: 1966
 • Utbildning: Civilingenjör
 • Tidigare befattningar: Olika chefsbefattningar inom SJ och Jernhusen.