• Kungsbrohuset mot blå himmel
  • Nässjö Kombiterminal
  • Alvesta Centralstation
  • Raus depå i Helsingborg
  • Uppsala Centralstation
  • Kalmars Centralstation

Fastigheter

Jernhusens fastighetsbestånd är koncentrerat till storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter i Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs av järnvägsstationer, kontor, byggrätter och mark inom stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler.

Genom utveckling och försäljning av fastigheter kan vi återinvestera i nya projekt som exempelvis nya underhållsdepåer och kombiterminaler samt moderna stationer. Detta behövs för att kunna ta emot fler resenärer och mer godstransporter på järnväg.

Per den 31 december 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 167 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 15,5 miljarder kronor.

 

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckningen innehåller fakta om samtliga fastigheter som ingick i Jernhusens bestånd per den 31 december, indelade i respektive affärsområde. Förutom detta redovisas fakta om försäljningar och frånträdda fastigheter.

Fastighetsförteckning 2016

Fastighetsförteckning 2015

Fastighetsförteckning 2014

Fastighetsförteckning 2013

Fastighetsförteckning 2012

Fastighetsförteckning 2011

Fastighetsförteckning 2010

Fastighetsförteckning 2009

Fastighetsförteckning 2008

Fastighetsförteckning 2007

Fastighetsförteckning 2006

Fastighetsförteckning 2005