• Elledning men inga fnurror

Energiförsörjning

Energiförsörjning av våra fastigheter
Våra fastigheter har en unik historia knuten till den svenska järnvägsnäringen med många äldre hus och spårområden. På grund av fastigheternas speciella utformning är det oftast vi som köper upp el, värme, kyla och vatten och sen säljer vidare till hyresgästerna. Jernhusen tar på detta sätt en aktiv del i energiförsörjningen av fastigheterna.

Vi köper el med ursprungsgaranti från småskalig vattenkraft och biobränsleanläggningar genom vår kraftportfölj. Det gör att vi på Jernhusen kan vara säkra på att elen som används kommer från miljövänliga produktionsformer.

Eftersom Jernhusen är en förhållandevis stor aktör på energimarknaden har vi haft möjlighet att utveckla enkla och förmånliga avtal inom energisektorn. Detta ger våra hyresgäster friheten att välja avtal som är anpassade efter deras behov och förutsättningar.