Certifikatprogram

Företagscertifikatprogram

Ursprungligt program: 2008

Storlek: 3 000 MSEK

Löptid: < 1 år

Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100%

Gällande lagstiftning: Svensk

IPA: Handelsbanken

Arrangör: Nordea

Clearingsystem: Euroclear Sweden


Emissionsinstitut

Handelsbankens Penningmarknadsbord

Stockholm 08-463 46 50
Regionbanken Stockholm 08-701 28 80
Göteborg 031-743 32 10
Malmö 040-24 39 50
Gävle 026-17 20 80
Linköping 013-28 91 60
Umeå 090-15 45 80

Nordea Markets

Stockholm 08-614 94 79
Göteborg 031-771 65 19
Malmö 040-24 73 00

SEB Merchant Banking Capital Markets

Stockholm 08-506 231 73, 08-506 231 95
Göteborg 031-774 91 00
Malmö 040-667 69 20