Finansieringskällor

2016-09-30

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

1 000 600 8,0

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

3 000  -
-

MTN-program

6 000 3 900
51,9

Företagscertifikat-
program

3 000 3 000
39,9

Checkräkningskredit

200 -
-

Övriga lån

 - 10 0,1
Totalt 13 200 7 510 1 100

 

 

1) Marknadsvärdering derivat av om 480 MSEK ingår inte.