Finansieringskällor

2016-06-30

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

1 000 700 9,2

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

3 000  -
-

MTN-program

6 000 3 900
51,2

Företagscertifikat-
program

3 000 3 000
39,4

Checkräkningskredit

200 -
-

Övriga lån

 - 10 0,1
Totalt 13 200 7 610 1 100

 

 

1) Marknadsvärdering derivat av om 467 MSEK ingår inte.