Finansieringskällor

2016-12-31

MSEK Låneram, MSEK Varav utnyttjat, MSEK Andel, procent

Säkerställda kreditfaciliteter

1 000 600 8,0

Icke-säkerställda kreditfaciliteter

3 750  -
-

MTN-program

6 000 3 899
52

Företagscertifikat-
program

3 000 3 001
40

Checkräkningskredit

200 -
-

Övriga lån

 - 10 0
Totalt 13 950
7 510 1 100

 

 

1) Marknadsvärdering derivat av om 387 MSEK ingår inte.