Obligationsprogram

MTN-program

Ursprungligt program: 2013

Storlek: 6 000 MSEK

Löptid: 1-15 år

Börsnotering: Nasdaq OMX Stockholm

Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100%

Gällande lagstiftning: Svensk

Arrangör: SEB

Clearingsystem: Euroclear Sweden

Emissionsinstitut

Danske Bank

Stockholm 08-568 805 77
Köpenhamn +45(0)451 432 46

Handelsbanken

Capital Markets 08-463 46 09
Handelsbanks penningmarknadsbord
Stockholm 08-463 46 50
Regionbanken Stockholm 08-701 28 80
Göteborg 031-743 32 10
Malmö 040-24 39 50
Gävle 026-17 20 80
Linköping 013-28 91 60
Umeå 090-15 45 80

Nordea Markets

Stockholm 08-614 94 77

SEB Merchant Banking Capital Markets

Stockholm 08-763 83 63

Swedbank

MTN-Desk 08-700 99 85
Penningmarknad 08-700 99 00
Stockholm 08-700 99 99
Göteborg 031-739 78 20
Malmö 040-24 22 99