Rating och kreditanalys

Rating

Jernhusen innehar för närvarande följande skuggrating:

Bank Rating Outlook
Swedbank A+ Stable
SEB A Stable
Nordea A Stable
Handelsbanken A Stable
Danske Bank A- Stable

Kreditanalyser

 

2016-09-30

SEB

 

2016-06-30

Swedbank

 

2016-03-31

Danske Bank

Handelsbanken

Nordea

SEB

Swedbank

 

2015-12-31

Danske Bank 

SEB

Swedbank

 

2015-09-30

Danske Bank

Nordea

Swedbank

 

2015-06-30

Handelsbanken

SEB

Swedbank

 

2015-03-31

Danske Bank

Swedbank

Nordea


2014-12-31

Danske Bank

Handelsbanken

SEB

 

2014-09-30

Danske Bank

Handelsbanken

SEB

Swedbank

 

2014-06-30

Danske Bank

Nordea

SEB

 

2014-03-31

Handelsbanken

Nordea

SEB

 

2013-12-31

Danske Bank

Nordea

SEB

 

2013-09-30

Danske Bank

Handelsbanken

Nordea

SEB

 

2013-06-30

Danske Bank

SEB

 

2013-03-31

Danske Bank

Handelsbanken

Nordea

SEB

 

2012-12-31

Danske Bank

Nordea

SEB

Swedbank

Kreditanalytiker

Danske Bank

Emil Hjalmarsson
Tel. +46 (0)8 568 806 34
emil.hjalmarsson@
danskebank.se

Handelsbanken

Johan Sahlström
Tel. +46 (0)8 463 46 37
josa23@
handelsbanken.se

Nordea

Andreas Zsiga
Tel: +46 (0)8 614 96 70
andreas.zsiga@
nordea.com

SEB

Michael Andersson
Tel. +46 (0)8 50 62 34 82
michael.x.andersson@
seb.se

Swedbank

Maria Gillholm
Tel. +46 (0)70 611 67 44
maria.gillholm@
swedbank.se