• Trädstam

Hållbar utveckling på Jernhusen

På Jernhusen jobbar vi för att integrera hållbarhet i alla våra affärer. Vi vill skapa en långsiktigt hållbar affär både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Vi jobbar för ett mer miljövänligt samhälle

Jernhusens verksamhet är att utveckla, äga och förvalta fastigheter med närhet till järnvägen. Men vi nöjer oss inte med det. Vi ser det som vårt uppdrag att göra det lättare att resa och frakta gods på järnväg. För att kunna nå ett hållbart samhälle är det nödvändigt att öka den miljövänliga spårbundna trafiken. På så vis bidrar nästan allt vi gör till hållbar utveckling.

Våra fastigheter miljöanpassas

Alla våra fastigheter miljöanpassas steg för steg, vi tar ansvar för våra historiska markföroreningar och vi samarbetar med våra kunder för att nå ännu längre. Vi vill ha trygga och tillgängliga stationsmiljöer för att det är viktigt för våra resenärer. På samma sätt som en god arbetsmiljö är viktigt för våra hyresgäster.